Rörelsemängdens bevarande | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 1a
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 580
 • PDF

Rörelsemängdens bevarande | Labbrapport

En utförlig labbrapport där laborationen undersöker rörelsemängdens bevarande. För att undersöka detta genomförs en kollision, och rörelsemängden innan och efter mäts. Rapporten innehåller uträkningar och grafer.

Innehåll

Bevisa att rörelsemängden är bevarad

- Inledning
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Slutsats och diskussion
- Bilagor

Utdrag

Materiel:

2 vagnar
2 censorer
en ränna som vagnarna kör i
vikter
våg
dator med capstone

Metod:

Först byggdes ställningen till bilarna upp. Den kontrollerades så den var lodrät genom att se till att bilarna inte rullade iväg när de stod still eller ökade fart de puttades till. Mätmaskinerna sattes på var sin sida om spåret som bilarna rullade i och deras sladdar kopplades in i datorn. 4 experiment genomfördes 2 experiment där 2 bilar krockade med varandra men ena gången med lika mycket vikt och vid andra försöket med olika. Sedan testades även en krock där den ena bilen stod still och en där bilarna exploderade ifrån varandra med hjälp av den lilla fjädern som kan skjutas ut på ena sidan. När experimenten var gjorda kontrollerades alla grafer samt experimenten gjordes om ifall graferna gav otydliga resultat. Där efter togs de 3 sist värden före och 3 först efter förändringen ur grafen, ett genomsnittsvärde beräknades och rörelseenergin före kontra efter jämfördes. Vid för stor skillnad mellan rörelsemängden innan och efter gjordes testet om och fel i metoden förbättrades för att ge värden mer lika varandra... Köp tillgång för att läsa mer

Rörelsemängdens bevarande | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt uförlig men tycker du kunde ha pratat mer om felkällor.
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra. andra del. källor saknas.