Romani chib: Det romska språket | Romer i Sverige | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 8
  • 2413
  • PDF

Romani chib: Det romska språket | Romer i Sverige | Fördjupningsarbete

Det här fördjupningsarbetet handlar om det svenska minoritetsspråket romani chib, det romska språket. Dessutom undersöks här romernas historia i Sverige, samt vad det betyder för romer i Sverige idag att deras språk är ett minoritetsspråk.

Arbetet utgår från följande frågeställningar:

1. Vad är romani och vad innebär att romani språket är ett minoritetsspråk i Sverige?
2. Vart kommer romer ifrån?
3. Hur många romer finns det i Sverige?
3.  Vad för slags språk är Romani?
4. Hur många grupper och dialekter finns det inom ”Romani chib”?
5. Hur kom orden ”zigenare” och ”tattare”?
6. Hur diskriminerades romer?
7. Hur försörjde sig romer när de kom i Sverige?
8. Vad symboliserar den romska flagga och när är deras nationala dag?

Observera att det finns språklig förbättringspotential i den här uppsatsen.

Innehåll

1.1 Inledning – sida 1
1.2 Syfte – sida 1
1.3 Metod – sida 1
1.4 Frågeställning – sida 1
1.5 Romernas historia och språk – sida 2
1.6 Diskussion sida 5
1.7 Källor – sida 6

Utdrag

1.5 Romernas historia och språk
Romer, rom (av rom vilket betyder ”människa” på romani) är en folkgrupp. Folkgruppen kallas även ”zigenare. Förut var det ganska vanligt att romerna kallades för zigenare. Zigenare är ett ord som kommer från grekiskans ”atsinganos” och det betyder ursprungligen någon som man ska vara försiktig med och svart. Ordet zigenare har en negativ klang för många romer. Idag vill romerna i Sverige och i övriga Europa helst kallas för romer.
Romerna själva säger om andra människor som inte är romer att dessa är gadje. Detta är ungefär detsamma som att säga att de är främlingar.
År 2000 blev det romanska språket tillsammans med Jiddisch, finska och meänkieli, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som nationell minoritet i Sverige. Detta innebär att en romsk elev i grundskolan har laglig rätt till att få modersmålsundervisning även om han eller hon skulle vara den enda romska eleven i skolan. Skälet till detta är att den svenska riksdagen har bestämt att de nationella minoriteternas kultur skall bevaras och...

Diskussion
I denna uppgift om romer och romska historia har jag lärt mig mycket. Innan denna uppgift visste jag bara att romer kom från Indien och inget annat. Men nu vet jag om deras historia om romska språket och deras historia. Det var väldigt roligt att läsa om romerna och deras historia, för att de har haft de ganska tufft och det här var intressant.
Det jag tycker om romer är att de har kämpat och kämpar fortfarande mycket. Man måste påpeka att romer har varit diskriminerade länge och... Köp tillgång för att läsa mer

Romani chib: Det romska språket | Romer i Sverige | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.