Romansk arkitektur | Inlämningsuppgift

0 0 0 0 0 0 (0 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2

Ämne

Arkitektur - hus

Betyg

B

Antal sidor

3

Antal ord

602

Filformat

PDF

Romansk arkitektur | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om romansk arkitektur. Eleven berättar om arkitekturens plats i historien och hur byggnadskonsten användes, samt dess kännetecken och vilka kvarvarande romanska byggnader som finns.

Innehåll
Romansk arkitektur

- Inledning
- Kännedrag
- Basilikor
- Arkitekter
- Kvarvarande romanska byggnader
- Källor

Utdrag
Typiskt för denna arkitekturstil är den massiva känsla av tyngd med rundbågar och valven som bärande element. Byggnaderna var även väldigt detaljerade med geometriska mönster, framförallt på kolonnerna.
Byggnaderna var ofta av tjocka murar vilket ger ett intryck av en nästan fästningsmässig slutenhet. Detta betonades ytterligare av... [läs mer nu]