Romantiken | 1800-1830 | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • Inget betyg givet
 • 10
 • 4926
 • PDF

Romantiken | 1800-1830 | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete som handlar om perioden mellan 1800 och 1830, kallad romantiken. Här berättas om människan under romantikens era, hur livet kunde se ut, de tankar och strömningar som fanns i samhället, hur kvinnans ställning såg ut med mera. Kulturella strömningar inom musik, litteratur och konst diskuteras och flera viktiga författare tas upp. Avslutas med "fem ord som beskriver tidsandan".

Innehåll

ROMANTIKEN 1800-1830

- Människan under romantiken
- Tankar och känslor i tiden
- Genrer
- Fem kända författare
- Typiska tidsdrag – Älvkungen av Johann Wolfgang von Goethe
- Fem ord som beskriver tidsandan
- Källförteckning

Utdrag

Typiskt under romantiken var att man flydde från verkligheten och samtiden. Man brukade säga att man vände sig bort mot alla industrier och krig och flydde in i det mer känslosamma. Man var intresserades av det främmande och drömde sig bort till fjärran länder och det mer exotiska eller också tillbaka till de mer enklare tider som varit. Historieintresset växte och man uppfattade allt som förändringsbart och den tiden man levde i ansågs inte alltid som den bästa. Ett exempel som visar på detta var sagosamlingen ”tusen och en natt” som berättade mycket om... Köp tillgång för att läsa mer

Romantiken | 1800-1830 | Fördjupningsarbete

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2015-11-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra text, bra fakta
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa