Romantiken | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Svenska 2
 • C
 • 8
 • 1380
 • PDF

Romantiken | Rapport

En enklare rapport om den litterära epoken romantiken, som berättar om dess olika kännetecken och centrala begrepp. Vidare så redogör eleven för en dikt som kan kopplas till romantiken.

Lärarens kommentar

Din rapport ser ut som en vetenskaplig rapport ska göra. Du har följt anvisningarna väl. Jag tycker dock att du kunde ha skrivit lite mer på de sista delarna av rapporten; avslutning och sammanfattningen av själva rapporten. Men bra skrivet utöver detta och intressant läsning.
Betyg C

Innehåll

Romantiken

Inledning
Syfte
Frågeställning
Metod
Material
Disposition
Avhandling
Historia & Bakgrund
Utvecklingen
Författare
Religionen
Sveriges romantik
Vad är utmärkande?
Dikt anknuten till romantiken?
Avslutning
Sammanfattning
Källor

Utdrag

Sveriges romantik

Ungefär vid år 1820 hade romantiken stadgat sig i Sverige också. Dock tog det flera år innan den romantiska kulturen kom in i landet.
I Sverige var det en stad som romantiken spred sig mest, där var också människor som haft stor betydelse. Bland andra Erik Johan Stagnelius som blev mest känd för sin dikt Näcken. Staden jag skriver om är såklart Uppsala. Erik var inte från Uppsala, men nära nog i Öland. Han hade ett väldigt roligt öknamn ”Den lille fule ölänningen”, han hade själv sagt att han led av ”fulhet” och detta inspirerade honom bara i sitt skrivande.
Sedan hade vi även Carl Jonas Love Almqvist som var den mer mångsidiga författaren. Ett av hans kända verk heter Det går an som är en kortroman som skrevs 1838. Carl gjorde romanen i flera upplagor med ibland stora ändringar som gör boken det där lilla extra intressant. Kortfattat handlar den som de flesta böcker från denna tiden, om två par som blir förälskade. Men här kräver kvinnan att leva ett jämlikt förhållande utan vigsel och delad egendom. Titeln komer från att kvinnan frågar ”Går allt detta an, Albert?” därpå Albert svarar ”Det går an.”... Köp tillgång för att läsa mer

Romantiken | Rapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Förtjäna högre betyg i mitt tycke!
 • 2015-09-08
  Bra text, det hjälpte mig med min uppsats
 • 2017-04-26
  En bra grundrapport.
 • 2016-05-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej, blev faktiskt lite besviken..