Romantiken och upplysningstiden | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 9
 • 2101
 • PDF

Romantiken och upplysningstiden | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som förklarar och jämför epokerna romantiken och upplysningen. Epokerna förklaras och exempel ur litteraturen tas upp. Dessutom avslutas fördjupningsarbetet med en personlig diskussion.

Lärarens kommentar

Ditt arbete är enormt ambitiöst och intressant skrivet. Språket är levande och du formulerar dig väl.

Innehåll

Upplysningen och Romantiken

- Inledning
- Upplysningstiden
- Allmänt
- Kännetecken
- Litteratur
- Romantiken
- Allmänt
- Kännetecken
- Litteratur
- Upplysningen eller romantiken - vilken epok skulle jag vilja leva under?
- Fördelar upplysningstiden
- Fördelar romantiken
- Nackdelar upplysningen
- Nackdelar romantiken
- Källförteckning

Utdrag

Upplysningen var en period som kännetecknades av humanism och studier. Man ville bygga ett helt nytt slags samhälle genom att upplysa och undervisa människor och få dem att ifrågasätta, man såg ljust på framtiden och man hade inget större intresse för historia. Tack vare vetenskapsmännens olika upptäckter började man få en mer klar bild av hur världen och universum såg ut och fungerade.
De typiska idéerna som kännetecknar upplysningen växte sig allt starkare. Exempel på dessa idéer är en mer... Köp tillgång för att läsa mer

Romantiken och upplysningstiden | Fördjupningsarbete

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Super! Bra text, språket är bra, väldigt bra fakta och intressant att läsa!
 • 2015-04-29
  någorlunda bra med för mycket text för min smak
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket intressant och utförligt
 • 2017-01-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaa