Romarrikets fall | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 2
  • 899
  • PDF

Romarrikets fall | Diskuterande text

En diskuterande text som lyfter fram och redogör för olika inrikes- och utrikespolitiska orsaker till Romarrikets fall. Eleven diskuterar ämnet med utgångspunkt i läroböckerna "Alla tiders historia Maxi" och "Samband historia plus".

Innehåll

- Romarrikets fall
- Källor (i texten)

Utdrag

Det finns några få inrikespolitiska orsaker som jag själv tycker har varit en stor del av Romarrikets fall. Det nämns i texten ”Alla tiders historia Maxi” att kejsarna var svaga och ineffektiva. Eftersom de inte kan stå upp för sig själva och vara produktiva så ledde detta till oro, inbördeskrig och även korruption runtom riket. Vad som gjorde det ännu värre för Romarriket var de olika kejsarnas egoistiska sida. De alla vill ha makten, de vill sitta på tronen. En kejsare satt på tronen några år innan han störtades ner av en annan som vill ta makten. Jag tycker att kejsarna var beroende av att sitta på tronen, om det inte hade så många kejsare utan förlitade sig på en under ett väldigt långt tag så kunde man strukturera och förstärka riket. Därpå kunde en annan ta över och fortsätta vad den andra hade startat. Tyvärr blev det inte så och Romarriket blev väldigt sårbart. Detta nämns inte bara i texten ”Alla tiders historia Maxi” utan man kunde även hitta detta i texten ”Samband historia plus”. Jag tycker detta har spelat en stor roll i romarrikets fall och båda texterna... Köp tillgång för att läsa mer

Romarrikets fall | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.