Romeo och Julia | Film | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska 1
  • B
  • 4
  • 2443
  • PDF

Romeo och Julia | Film | Frågor och svar

Frågor och svar kring filmen "Romeo + Juliet", regisserad av Baz Luhrmann. Fokus ligger på handlingen, huvudkaraktärerna, attityderna till kärlek och giftermål, kläder och ödets roll. Vidare så diskuterar eleven om filmatiseringen av "Romeo och Julia" kan anses vara modern eller gammalmodig.

Innehåll

- Återberätta kortfattat handlingen (Max 10 meningar)
- Beskriv karaktären Romeo Montague, både utifrån personlighet och med hänsyn till hans handlingar.
- Beskriv karaktären Julia Capulet, både utifrån personlighet och med hänsyn till hennes handlingar.
- Filmen visar olika attityder till kärlek och giftermål. Vilka? (För C eller högre: vad säger detta om samhället under denna tid?)
- Av vilken typ är Romeo och Julias kärlek? Vad driver deras kärlek dem till? Är de modiga eller agerar de förhastat i dina ögon?
- Vilka kläder har Romeo och Julia på maskeraden? Varför tror du? Vad symboliserar de? (Dra paralleller till hur samhället såg ut under denna tid.)
- Ett vanligt tema hos Shakespeare är att människor är ”offer för ödet/slumpen”. Hur kan vi se detta i filmen? Tänk på inledningen då vi får se en skylt; ”A pair of star-crossed lovers”, ungefär: ”Ett förälskande par styrda av stjärnornas ogynnsamma position”
- Vad är det hos Shakespeare som är universellt (allomfattande) och som lockar och berör dagens människor?
- Typiskt för Shakespeare är att han använder sig av motsättningar av olika slag; både i handlingen och i språket. Ge exempel.
- Tycker du att dramat ”Romeo och Julia” känns modernt eller gammalt. Vad avslöjar att det trots allt har 450 år på nacken? (Dra paralleller till hur samhället såg ut.)
- Shakespeare brukar kallas en sann humanist– varför tror du?

Utdrag

Finns många fina exempel på attityder till kärlek och giftermål. Om man kollar t.ex. På Julias pappa, han hade inte problem med att gifta bort Julia till Paris. Pappan ansåg att ålder inte har något med äktenskap att göra, för att på medeltiden så var tjejen oftast underordnad det vill säga att kvinnan ansåg vara hemma, ta hand om barnen, laga mat, inte uttrycka sig osv. Att Julia alltid var... Köp tillgång för att läsa mer

Romeo och Julia | Film | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.