Romerna | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Etnicitet och kulturmöten
 • D
 • 1
 • 363
 • PDF

Romerna | Sammanfattning

En kort sammanfattning som behandlar folkgruppen romer utifrån dess historia, kultur och språk. Texten tar även upp romers religiösa tillhörighet.

Innehåll

Romer

- Historia
- Kultur
- Språk

Utdrag

Romerna kom från Indien på 1000-talet, man tror att de har sitt ursprung från en Indisk armé som var lika stor som ett helt samhälle. De migrerade till Turkiet där de hjälpte Armeniska furstar i krig mot muslimska turkiska dynastier för att sedan på 1300-talet börja sprida sig ut över Europa. Då började romerna splittras till olika grupper med olika yrken dialekt och religion. Romerna har ingen egen religion utan... Köp tillgång för att läsa mer

Romerna | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ....................................
 • 2015-08-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa