Romernas historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • C
  • 5
  • 1917
  • PDF

Fördjupningsarbete: Romernas historia | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om romer och romernas historia. Dessutom diskuteras romernas situation i världen idag. Fokus ligger på diskrimineringen av romer och romernas status i samhället.

Lärarens kommentar

Mycket bra uppsats, med utförliga svar.

Innehåll

Romer & deras historia

- Är alla inte lika värda?
- Hur uppstod Romernas situation?
- Utbildningsnivå och inkomst
- Korruption
- Diskriminering
- Romernas demokratiska historia
- Tillit och samarbete
- Ett välfungerande samhälle
- Protester och missnöje
- Integration
- Hur löser man detta problem?
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Detta arbete kommer att handla om Romernas situation, vart dem kommer ifrån och varför deras situation uppstått. Denna fråga är väldigt viktigt, eftersom att det finns trots allt 12-15 miljoner Romer bara i Europa. Främst Östeuropa. Alltså en fråga som berör många, både dem utsatta och omgivningen.

Är alla inte lika värda?

Något som är viktigt för att ett land ska utvecklas, är det mänskliga kapitalet. Det innebär kunskaper och färdigheter som gör att människan förmår att utnyttja naturen och tekniken till att producera varor och tjänster. Tillexempel skola och utbildning. Detta skriver De Vylder i sin text ''Vad gjorde Sverige rikt?'' När jag läser hans text så kan jag inte låta bli att tänka på alla dessa romer som är kapabla till att göra allt som alla andra kan. Jag tror att Rumänien inte förstår att Romerna också är bra för landet, de är en arbetskraft som vilken annan individ som helst. Jag tror att man ständigt underskattar deras förmåga, även fast de kanske inte är utbildade. De får inte ens en chans.

Många Romer är lågutbildade och även analfabeter, en studie från EU:s byrå för grundläggande rättigheter visar att 30 procent av rumänska romer varken kan läsa eller skriva. Detta är bland annat på grund av att de inte vill låta sina barn gå i den offentliga skolan, utan föredrar att undervisa dem själva i hemmet. Detta är inte något som har utvecklats under dem senaste åren, så här har det sett ut sedan Romerna kom till Rumänien... Köp tillgång för att läsa mer

Romernas historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.