Rättegångsreferat - Uppsats i Rättkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Rättkunskap
 • MVG
 • 2
 • 622
 • PDF

Rättegångsreferat - Uppsats i Rättkunskap

Ett rättegångsreferat i Rättkunskap där eleven beskriver händelseförloppet i en rättegångssal. Fallet beskrivs kort utifrån åtalspunkterna och sedan redogör eleven för processförfarandet och slutligen domens innehåll. Vidare så reflekterar eleven kring domen och hurvida han anser den vara riktig eller ej.

Innehåll

Inledning
Processförfarandet
Domens innehåll
Kommentar

Utdrag

Inledning
Denna rättegång ägde rum i Stockholms tingsrätt. Den som stod bakom stämningsansökan var Majema AB och Jack & Jones som var företrätt av Åklagarmyndigheten City i Stockholm. Den tilltalade var Andrius Ogorodnikas, medborgare i Litauen. Hans offentliga försvarare hette Kenneth Lewis.

Den första åtalspunkten i detta åtal var försök till stöld. Lagrum för denna åtalspunkt är 8 kap 1 § och 12 § och 23 kap 1 § brottsbalken. Majema AB yrkar vidare ersättning med 2 400 kronor i ersättning för en förstörd jacka. Det yrkas även förverkande av en beslagtagen tång enligt 26 kap 2 § brottsbalken. Den andra åtalspunkten var snatteri, i enlighet med 8 kap 2 § brottsbalken. Det finns emellertid även ett särskilt yrkande på att den tilltalade ska utvisas ur landet och förbjudas att återvända till Sverige enligt 8 kap 8 § och 13 § Utlämningslagen.

Processförfarandet
Huvudförhandlingen började med att domaren presenterar de olika partnerna i målet och även vilka nämndemän som var närvarande. Efter detta presenterade åklagaren gärningsbeskrivningen och detta konkretiserades även med lagrum. Den tilltalade... Köp tillgång för att läsa mer

Rättegångsreferat - Uppsats i Rättkunskap

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Felfri, intressant inledning å, innehåll...