Folkmordet i Rwanda | Orsaker, FN:s roll och Situationen idag

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • VG
 • 10
 • 3163
 • PDF

Folkmordet i Rwanda | Orsaker, FN:s roll och Situationen idag

En längre uppsats kring folkmorden i Rwanda, där eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur kunde folkmordet förekomma?
- Vad gjorde FN?
- Hur är läget i Rwanda idag?

Uppsatsen innehåller även en diskussion och avslutande slutsats med elevens egna reflektioner kring ämnet.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

Inledning
- Bakgrund
- Syfte och frågeställningar
- Metod och avgränsningar
Avhandling
- Definition av folkmord
- Orsaker till folkmordet
- FN: s agerande och försöken till att stoppa folkmordet
- Rwanda idag – konsekvenser av folkmordet
- Reparerande åtgärder för utveckling av stabilitet, fred och säkerhet - Vad gör FN?
Diskussion
Slutsats
Källkritik
Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

"När jag hör ordet folkmord går mina tankar direkt till förintelsen. Den händelsen finns frätande på näthinnan som är ett hemskt inträffande i vår historia.

Förintelsen är dock inte den enda händelsen som bör nämnas med ordet folkmord. Trots upplevelserna efter förintelsen tycks mänskligheten ha svårt för att lära, då problemet tenderar att återupprepas. I april 1994 dödades runt 800 000 tutsier i Rwanda.

Ett så omfattande folkmord hade inte skådats sedan nazisternas brott. Dessutom valde omvärlden att stå utanför den utsatta gruppen genom att agera långsamt och kraftlöst eller inte alls."... Köp tillgång för att läsa mer

Folkmordet i Rwanda | Orsaker, FN:s roll och Situationen idag

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra! Tack för hjälpen otroligt givande------
 • 2015-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra, och bra fakta
 • 2015-08-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  BRA..............................