Rysslands naturgas och den europeiska gasmarknaden | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 18
 • 5833
 • PDF

Gymnasiearbetet: Rysslands naturgas och den europeiska gasmarknaden | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om Rysslands naturgas, som undersöker hur den europeiska gasmarknaden ser ut samt vad den ökade användningen av rysk gas har haft för följder. Vidare så redogörs det för naturgasens historia samt dess miljöaspekter.

Innehåll

Rysslands naturgas -En skildrande undersökning om gasmarknaden i Europa
1. Abstract
2. Sammanfattning
3. Metod/Syfte
4. Inledning
5. Om naturgas
6. Miljö
7.0 Marknad
7.1 Historia
7.2.0 Aktuell marknad
7.2.1 Framtid
7.3.0 Rysslands energi politik
7.3.1 Gazprom
8. Beroendet & Konkurrenter
9.0 Konflikter
9.1 Tvisten mellan Ukraina & Ryssland
9.2 EU-kommission konflikt analys
10. Disskusion
11. Källförteckning

Utdrag

3. Metod/syfte:
Vi har valt att göra en deskriptiv undersökning om rysk gas, vad det är och hur det påverkar Europa, vi har valt att få in information från internet. Anledningen till att vi t.ex. inte använde oss utav böcker var för att detta ämne är aktuellt just nu och inte är något som har pågått i decennier, utan det är något aktuellt. Det finns alltså inga tryckta böcker om de pågående konflikterna i EU och Ryssland samt för att energi marknaden ändrar sig ofta och ser olika ut efter varje år.

Att använda sig av internet i vår studie har varit bra då vi kunnat besvara våra delfrågor, vi har kunnat ta upp aktuella ämnen och beskrivit situationen i EU. Vi har varit källkritiska och försökt att använda oss av primärkällor, vi har jämfört källorna med varande och kollat med andra källor så att den information vi tar del av och delar med oss i arbetet stämmer och är objektivt.

Detta är ett ämne som har fångat vårt intresse eftersom det är något som påverkar hela Europa och gas är något värdefullt. Det finns konflikter som pågår med Ryssland angående annat, vi ville veta hur detta skulle gå för dem och hur EU skulle kunna påverkas.

Syftet var alltså att få reda på om hur gasmarknaden såg ut samt hur Ryssland påverkade energimarknaden och vilka följder som det har lett till.

Frågeställningarna vi använde oss av var alltså:
- Hur ser gasmarknaden i Europa ut?
- Vad har den ökade användningen av rysk gas lett till?

4. Inledning:
Naturgas utgör i dagsläget en fjärdedel av energianvändningen i Europa. För att transportera naturgas byggs gasledningar (pipelinesystem) frekvent i Europa. Alltså ökar handeln av naturgas i Europa och detta bidrar till att infrastrukturen utvecklas i gasmarknaden. Den tar därför mer plats i klimat politiken idag vilket anses vara naturligt då man förutser att naturgas blir den snabbast växande energi källan i världen inom 20­30 år.
Många länder i Europa använder sig utav naturgas från Ryssland. Minst 30 % av naturgasen som används i Europa är från Ryssland.
Rysk gas utgör ca 30 % av all naturgas i världen och Ryssland är därför beroende av att sälja sin gas till länder i Europa. Både Ryssland och Europa skulle påverkas kraftigt om dem ryska gas leverantörerna slutar förse Europa med gas. I denna rapport ska vi undersöka och försöka belysa läsaren om ryskt gas och dennes påverkan i Europa och Ryssland... Köp tillgång för att läsa mer

Rysslands naturgas och den europeiska gasmarknaden | Gymnasiearbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska kort diskussion men annars jätte bra med information