En sång för Martin | Demens | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • Godkänt
  • 6
  • 864
  • PDF

En sång för Martin | Demens | Frågor och svar

Frågor och svar om filmen "En sång för Martin" från 2001, med fokus på filmens skildring av huvudkaraktärens Martins insjuknande i Alzheimers sjukdom. Eleven diskuterar omgivningens bemötande av Martin samt hur man bör behandla demens.

Innehåll

En sång för Martin

Vilket budskapet med filmen?
2. Ge exempel ur filmen på tidiga symptom som kan vara typiska vid demens
3. Vilka undersökningar utförs för att ställa diagnosen demens ?
4. Beskriv hur Barbro reagerar på Martins utveckling av demens.
5. Vad anser du om Barbara sätt att hantera Martins glömska?
6. Är det något som barbara gör som hon inte borde ha gjort när det gäller i hemmet,
födelsedagskalaset mm?
7. I filmen verka det som om Barbro inte får något anhörigstöd. Vilket möjligheter till
Anhörigstöd finns för anhöriga till dementa?
8. Finns det andra alternativ till vård av Martin när han blir så dålig att han inte kan vara
hemma?
9. beskriver på nyanderat sätt hur vårdpersonal skall bemötande en vårdtagare med
demenssjukdom.
Källor

Utdrag

Många som vårda sina anhöriga lever under både fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande förhållanden och har därför stort behov av alika stödinsatser. Det är viktig med hjälp och stöd till dem anhöriga från samhällets sida. De möjligheter som Barbara kan få som anhörigstöd är av
hennes kommun stödet ska vara individuellt anpassat och enskildes behov,önskemål
Exampel på insatser:
● Anhöriganställning ­ anhöriganställd
● Anhörigcentra­ aktiviteter ,dagverksamhet
● avlösning i... Köp tillgång för att läsa mer

En sång för Martin | Demens | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.