Sårbara platser: USA | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 2
  • 755
  • PDF

Sårbara platser: USA | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om sårbara platser för naturkatastrofer. Här berättas om olika platser i USA som är sårbara för bland annat översvämningar och megatsunamis.

Utdrag

USA är ett av landen i världen med mest kust som omringar det. Detta medför såklart stora risker för översvämningar, men inte bara det. New York t.ex. ligger mycket kritiskt till. Den spanska ön La palma har en två kilometer lång spricka som kan komma att leda till att en del av ön faller ner i havet och orsakar en så kallad Mega-Tsunami som skulle ha förödande konsekvenser. (National geographics).
En mega tsunami definieras som en tsunami som är många gånger större än en vanlig tsunami. Den kan uppnå hastigheter upp till 800 km/h och den stannar inte vid kusten utan kan fortsätta flera kilometer in i landet. Mega-tsunamis kan orsakas av vulkaniska öar som till viss del kollapsar och faller i havet. Detta leder till att vattnet där landmassan fallit i töms på vatten och därmed bildas en Mega-tsunami vars storlek beror på landmassans... Köp tillgång för att läsa mer

Sårbara platser: USA | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-04-28
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1