Sagor | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 6
 • 3260
 • PDF

Sagor | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om berättarformen saga. Eleven redogör för vad en saga är och diskuterar likheter/olikheter mellan olika former av sagor, med ett extra fokus på folksagor.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Sagor

- Inledning
- Syfte
- Metod
- Resultat
- Sagan som ett nu
- Sagan i vårt nu
- Diskussion

Utdrag

Livet måste vara mer än enbart tid som tickar förbi, celler som skrumpnar och livsglädje som förtvinar – sagorna är läkande eftersom de är en del av oss. Vi lever alla sagorna och tar hjälp av dem samtidigt som vi skapar nya. Man kan lära sig mycket av dem, det är nog de flesta överens om, men den lärdomen läggs i stort sett enbart på hög, medvetet eller omedvetet, i en avskild vrå av medvetandet och praktiseras inte. Därför har vi egentligen inte dragit någon lärdom av sagan, åtminstone inte med vårt ”förnuft”... Köp tillgång för att läsa mer

Sagor | Fördjupningsarbete

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inledning är jätte bra och intresseväckande!
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldig bra skriven och intresseväckande
 • 2015-09-17
  Skriven av Studerande på Termin 4
  välskriven uppsats tycker jag
 • 2015-06-14
  jätte bra jobbat, intressant