Sakurajima | Aktiva vulkaner | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Geografi A
  • MVG
  • 11
  • 3314
  • PDF

Sakurajima | Aktiva vulkaner | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om en vulkaners geologiska processer, samt en närmare redogörelse för Sakurajima, en av Japans aktiva vulkaner.

Innehåll

- Sakurajima: en av världens mest aktiva stratovulkaner
- Källor

Utdrag

Jorden, Tellus, är ungefär 4.6 miljarder år gammal och består av en jordskorpa, en inre respektive yttre kärna och en mantel. De förändringar som sker i jordskorpan består främst på rörelserna inuti jorden. Mellan jordskorpan och kärnan finns manteln. Det är i manteln som det sker transporter av magma (Smälta bergarter) genom så kallade konvektionsströmmar som orsakas av värmeutvecklingen i jordens inre. När strömmarna når de övre delarna av manteln, utövar de drag- och tryckkrafter som antingen drar isär eller pressar ihop jordkopran (Jordklotens yttre fasta skal). Det är de här krafterna som har lett till att jordskorpan brutits upp i olika delar. Dessa delar, även så kallad litosfärplattor rör sig i förhållande till varandra med en hastighet på några centimeter om året. I strikt bemärkelse består dessa plattor av jordskorpan och den översta skitet av jordmanteln, vilket tillsammans benämns litosfären. Det finns två typer av litosfärplattor: oceaniska respektive kontinentala plattan. Det är vid plattgränserna som det ofta förekommer jordbävningar och vulkaniskt aktivitet. 1
Vid kollision mellan två oceaniska litosfärplattor, sker en subduktion där den tyngre oceanplattan pressas ner i manteln längs en s.k. subduktionszon. I själva havsbottnen bildas... Köp tillgång för att läsa mer

Sakurajima | Aktiva vulkaner | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.