Saltlösning - rätt koncentration och volym | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • B
 • 2
 • 489
 • PDF

Saltlösning - rätt koncentration och volym | Labbrapport

En labbrapport där uppgiften är att göra en saltlösning med rätt koncentration och volym. Detta görs genom uträkningar och sedan en tillredning av själva lösningen, genom att blanda NaCl (salt) med destillerat vatten (H2O).

Innehåll

Labbrapport – Kemi 1

- Inledning
- Frågeställning och hypotes
- Materiel, kemikalier och metod
- Resultat – Primärdata och beräkningar
- Diskussion och felkälla
- Slutsats

Utdrag

Materiel, kemikalier och metod

• Mätglas 100 ml
• Mätkolv
• Våg
• H2O
• NaCl
• Tesked
• Papper

NaCl är en kemisk jonförening som bildats av grundämnena natrium och klor. Då dessa två grundämnen är mycket reaktiva, bildas en stabil förening. Natriumklorid är ett fast ämne vid rumstemperatur och har färglösa kristaller. Destillerat vatten som NaCl kommer att bli blandat med består av två väteatormer och en syreatom. Den kemiska beteckningen för destillerat vatten är H2O.
Laborationen började med uträkningen av koncentrationen och volymen som behövdes av saltlösningen. Formlerna som användes var dessa: n=c x V och m= M x n.

V(NaCl)= 0,1 dm3 c(NaCl)= 0,68 mol/dm3 n(NaCl)= 0,68 x 0,1=0,068 mol
Utifrån dessa beräkningar kan man sedan räkna ut hur många gram salt som behövs för rätt koncentration.
M(Na)= 23g/mol M(Cl)= 35,5 g/mol M(NaCl)= 23+35.5=58,5 g/mol
m(NaCl)= 58,5 x 0,068=3,978≈4 gram

Det som gjordes senare var: NaCl vägdes upp på ett papper på en våg. Tesked användes till hjälp. NaCl hälldes ner i en mätkolv. Lite Destillerat vatten hälldes ner i mätkolven. Mätkolven skakades försiktigt så att saltet kunde lösas. När saltet var löst hälldes det så mycket vatten som det var bestämt det vill säga 100 ml (0,1dm3). Mätkolven skakades försiktigt igen, så att lösningen skulle bli homogen... Köp tillgång för att läsa mer

Saltlösning - rätt koncentration och volym | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Ganska bra rapport där rapporten är sådär genomförd