Saltsyrakoncentration och pH hos lök | Titering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kemi 1
  • C
  • 4
  • 793
  • PDF

Saltsyrakoncentration och pH hos lök | Titering | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att genom titrering med natriumhydroxid bestämma saltsyrakoncentrationen och pH hos lök, samt undersöka hur
lökens lukt och färg ändras när man tillsätter syra respektive bas till lösningen.

Innehåll

Löken

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Material och kemikalier
- Metod 1
- Resultat och beräkningar
- Metod 2
- Resultat
- Slutsats och felkällor
- Källbeteckning

Utdrag

Material och kemikalier:
Lök, kniv, skärbräda, rivjärn, bägare, mätcylinder, E-kolv, byrett(50ml), BTB, mikropipetter, glest vävt tyg, omrörarmagnet, magnetomrörare
Avjoniserat vatten : H2O
NaOH(aq) : koncentrationen 0,1mol/dm3 och 0,01mol/dm3,
HCl(aq) : koncentrationen 0,1mol/dm3

Metod 1
Skölj byretten med lite NaOH sedan placera byretten lagom högt i byretthållaren. Häll exakt 50ml av NaOH, koncentrationen 0,01mol/dm3 i byretten med hjälp av byrett-tratten.
Riv lök med en rivjärn och krama ur löksaften med hjälp av ett glest vävt tyg. Mät upp hur mycket löksaft är och späd lösningen fem gånger med destillerat vatten. Denna gång blandades löksaften 10ml och 50 ml avjonat vatten i två E-kolver var för sig. Sätt BTB in i löksaften tills det blir tydlig gul färg. Sedan lägger man i en omrörarmagnet och placerar kolven på en magnetomrörare. Dropp ner sakta och försiktigt NaOH i löksaftlösningen tills lösningen i bägaren fått grön färg. Anteckna hur mycket NaOH tillsattes i lösningen.

___________________

Metod 2
Förberedd två bägare(100ml) och lägg ca en matsked finhackade lök var för sig. Sätt HCl(aq) med koncentrationen 0,1mol/dm3 i en bägare och NaOH(aq) med koncentrationen 0,1mol/dm3 i en annan bägare tills löken täcka. Låt dem vara för en stund ca 20minuter och sedan kolla hur färg och lukt ändras... Köp tillgång för att läsa mer

Saltsyrakoncentration och pH hos lök | Titering | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.