Salvador Dalí och surrealismen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Historia 2b - Kultur
  • Godkänt
  • 7
  • 3412
  • PDF

Salvador Dalí och surrealismen | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Salvador Dalí och surrealismen. Eleven berättar inledningsvis om surrealismens kännetecken, och redogör sedan för en biografi av den surrealistiske konstnären Salvadors Dalís liv och konstnärskap. Även surrealismens förekomst i Sverige utreds.

Frågeställningar
Mitt syfte med denna uppsats är att utreda Salvadors liv och målningar med hjälp av mina frågeställningar:
Vem är Salvador Dalí. Följande enkla frågor: om hans liv som målare, hur han intresserade sig i Vad fick honom att börja måla?
Hur målar han?
Vad för tekniker använda han?
Vad står surrealismen för?
Varför var Salvador Dalí intresserad i Surrealismen?
Hur förändrades Salvador som en Surrealistisk målare/person? Vad står hans målningar för?
Vad symboliserar hans målningar?
Vad Lyckades Salvador Dalí med? Lyckades han förändra omvärlden som en målare och inspirera andra?
Fanns surrealismen i Sverige?

Innehåll

Salvador Dalí och Surrealismen

- Inledning
- Källkritik
- Frågeställningar
- Surrealismen
- Salvador Dalís uppväxt
- Salvador Dalís början som målare
- De sista åren för Dalí
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Inledning
Min konströrelse jag har valt är Surrealismen. I denna uppsats kommer jag att förklara vad som gjorde upp förflyttningen av surrealism och vilka de viktigaste konstnärerna i rörelsen var. Jag kommer också att täcka när rörelsen började och varför rörelsen kom och även när rörelsen slutade. Men det jag har valt att fördjupa mig mest i är om den välkända surrealistiska konstnären Salvador Dalí då jag är både intresserad i vem han var och vad han står för som både målare och surrealist.

---

Surrealism betyder något som föreställer något bisarrt och oförväntad, på franska så betyder sur över och réalisme, realism. Den som ledde den litterära rörelsen var André Breton som var fransk poet och grundaren av surrealismen och främste teoretiker. Surrealismen var en revolutionär rörelse präglad av såväl anarkism som marxistisk kommunism och
uppkom från dadaismens fall under 1920. Louis Aragon och André började experimentera med automatiskt skriveri och lät deras undermedvetna skriva. André Breton författade sitt första surrealistiska manifest år 1924 och beskrev surrealismen som "ren psykisk automatism" och
"tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter". Andé ansåg att dadaismen var alldeles för deprimerande och negativ och började kombinera dadaismens användande med drag från Freuds psykoanalytiska teori och terapeutiska metoder... Köp tillgång för att läsa mer

Salvador Dalí och surrealismen | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.