Samhälle och hållbar utveckling | Människans bosättningar | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Geografi 1
 • B
 • 5
 • 2798
 • PDF

Samhälle och hållbar utveckling | Människans bosättningar | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor i Geografi 1 med fokus på samhälle och hållbar utveckling. Frågorna lyfter bl.a. fram och diskuterar förutsättningar för människans bosättningar, övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, samt vad som kännetecknade stadsplaneringen under olika tidsepoker.

Innehåll

1. Förutsättningar för bosättning. Du skall beskriva de främsta naturliga förutsättningarna för en bosättning. Du skall dessutom analysera förutsättningarna i följande områden: Norra Indien, Etiopien, Peru och Frankrike. Utnyttja Atlas. Tänk på att du på E nivå ska kunna göra en enkel redogörelse, göra en enkel analys och dra enkla slutsatser. För att nå högre betyg krävs det att du gör detta mer utförligt och även nyanserat för att nå högsta betyg. Med nyanserat menas att man lyfter fram flera perspektiv.

2. För E skall du redogöra för hur ett jordbrukssamhälle övergår till ett industrisamhälle genom att beskriva vad som sker i de olika skedena i den demografiska transitionen. För att nå de högre betygen skall du redogöra för Sveriges demografiska utveckling samt jämföra Sveriges demografiska transition med ett u-lands.

3. Redogör för ett kretslopp för hållbar utveckling! Vilka möjligheter finns att detta blir verklighet? Vad görs redan idag? För E skall du klart beskriva ett kretslopp för en hållbar utveckling och ge exempel på hur den enskilda människan kan påverka detta. För högre betyg skall du även i resonemanget kunna ta in de tre dimensionerna för en hållbar utveckling.

3. Gör en jämförelse mellan stadsplanen i den medeltida staden och i renässansstaden. För E gör du enkel och tydlig beskrivning av dessa stadstyper och lyfter fram likheter och skillnader. För högre betyg skall du dessutom ge konkreta exempel på var man finner dessa stadsplanetyper idag och kunna dra slutsatser kring varför just dessa ligger där de gör.

Källa: Geografi 1, Liber

Utdrag

I det andra stadiet så är fortfarande födestalen höga men dödstalen har börjat minska. Samhället har nu via vaccinationer mot farliga sjukdomar, bättre hygien och tillgång till vatten en större möjlighet att förhindra dessa förödande konsekvenser som var i stadie ett. De har även börjat få fram bättre livsmedel och bättre skördar att livnära sig på. Man har även börjat få bättre transporter via järnvägar som gör det möjligt att frakta mat till de drabbade delarna. Man förbättrar även den... Köp tillgång för att läsa mer

Samhälle och hållbar utveckling | Människans bosättningar | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-03
  Bra text, lätt att läsa. Mycket information och svarar på frågorna bra.
 • 2015-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ja, det var bra för svarar på fråga och enkelt
 • 2016-10-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Informativt, nyanserat och bra upplägg!