Samhälle och kemi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 4
  • 1422
  • PDF

Samhälle och kemi | Frågor och svar

Frågor och svar om grundläggande kemi, men även hur kemin är kopplad till samhället.

Innehåll

1. Nämn något Jöns Jakob Berzelius är känd för.
2. Hur beskrev John Dalton begreppet
3. Förklara begreppet isotop
a. Rita en svavelatom och markera hur atomens 16 elektroner fördelar sig på olika
4. elektronskal.
b. Hur många valenselektroner har svavelatomen?
5. Vad menas med att 14C har halveringstiden 5700 år?
6. Förklara begreppet ädelgasstruktur.
7. Beskriv, på atomnivå, vad som händer när natrium reagerar med klor.
8. a. Vad är en jon?
b. vad är ett salt?
9. Hur kan radon utgöra en hälsorisk?

Ta reda på:
- Det förekommer uran i Sveriges berggrund, tex i vissa graniter och alunskiffer. Diskutera för- och nackdelar med att starta uranbrytning i Sverige.

- Din konsumtion av elektronik (tex mobiltelefoner) sätter ekologiska fotavtryck i världen. Redogör för några av dessa.

Utdrag

Din konsumtion av elektronik (tex mobiltelefoner) sätter ekologiska fotavtryck i världen. Redogör för några av dessa.

Mobiler innehåller cirka 20 olika metaller och utöver det även många plastdelar. Skalen, metallerna, laddningsapparaterna och batterierna kommer från fler olika delar av världen. Innan du kan hitta mobilen i affären så har en process med gruvor och fabriker passerat. Mobiler produceras mycket i Asien, metallerna kan härledas till Dominikanska republiken Kongo som är en av världens största producenter av tenn och kobolt exempelvis. Alltså så sker processen i olika delar av världen och olika fabriker. Till exempel Nokia, en av världens största mobilproducent har fler fabriker bland annat i Kina, Rumänien och Mexico. Nokia har alltså gjort så att man förflyttat produktionerna till andra länder för att få en billigare tillverkning av sina varor än vad man skulle fått i Finland.
I de fattiga länderna som fabrikerna är förflyttade till så är det billigare med arbetskraft då man inte betalar ut lika mycket lön till arbetstagarna jämfört med vad man gör i Finland. Utöver detta är även arbetslagstiftningen och miljö förordningarna där inte lika stränga. Detta medför i sin tur att företagen kan förbise arbetstagarnas krav på bättre arbetsförhållanden och lättare släppa ut giftiga ämnen i miljön. När företag använder sig av så kallade underleverantörer så är det även svårare att bevaka arbetsvillkoren och arbetsförhållandena i underleverantörens fabriker. Det skulle ju förmodligen till exempel inte gå att fråga en mobilförsäljare här i Uppsala om mobilens ursprung. Det har försäljaren ingen aning om .... Köp tillgång för att läsa mer

Samhälle och kemi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.