Antiken och Medeltiden | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 5
  • 2069
  • PDF

Antiken och Medeltiden | Jämförelse

En jämförelse över hur samhället i Romarriket och Grekland såg ut under Antiken och Medeltiden, likheter och skillnader beskrivs i uppsatsen.

Lärarens kommentar

I din inlämnade text så har du fått med utförlig (mycket) fakta om båda epokerna, du jämför epokerna och tar med både skillnader och vissa likheter. Analysen/jämförelsen på slutet är riktigt, riktigt bra. Texten är välskriven och välarbetad, fortsätt så!

Utdrag

Grekland 700 - 500 f.kr
Statsbildningen i Grekland bestod av flera olika mindre stater utspridda längs medelhavsområdet baserat runt städerna, det såg inte ut som dagens Grekland med ett enat land - även om de uppfattades som det med ett folk med gemensam religion och kultur. Alla enskilda stater styrdes av aristokratin vilket betyder att det var ett fåtal som styrde över en stat oftast var det den rika adeln som bestämde. Efter en tid växte det dock fram starkare stater i det forna Grekland som kunde erbjuda skydd åt de mindre staterna som därför valde att ansluta sig, efter en tid växte Sparta och Aten fram som de två största staterna. I Aten kan statsbildningen beskrivas som en demokrati medans det i Sparta var en militärdiktatur, de två statsbildningarna skilde sig därför åt vilket också var en grund till varför de var i konflikt.

Grekland utvecklades från att vara en monarki till en demokratisk republik. Demokratin var ...

---

Romarriket 500 f.kr - 500 e.fkr
Romarriket började som en liten stat kring floden Tibern i Italien, men växte sedan till att bli ett av det största imperierna i Europa.
Romarriket började som ett kungadöme med monarki som styrde men när romarna bröt sig fria instiftades en republik som varade från 509 f.kr - 500 e.kr.

Alexander den store hette den makedonske kungen som grundade det som visa sig vara det största imperiet, romarriket. Detta lyckades han med genom att erövra dem grekiska stadsstaterna som för tillfället var försvagade efter ett krig mot perserriket. Efter att han enade Grekland och Makedonien var riken nu stort nog att ge sig på Persien, som grekland varit i ...

---

Analyser
Medans Aten var demokratisk var romarriket mer styrt som en diktatur. Under medeltiden skiftade statsbildningen och var olika runt om i Europa. Dock var en tydlig gemensam faktor alltid religionen/mytologin som var en av de tre grundpelarna. En annan gemensam faktor är att de enades för att få makt över perserriket, dom grekiska stadsstaterna enades då för att besegra perserna. Trots de olika tiderna och länderna återfinns det vissa likheter i form av en tydlig elit som styr samhället och folket som lever i det - den största skillnaden mellan de olika epokerna var dock folkets inflytande över styret. Under antiken och specifikt i Aten var folkets makt betydligt större eftersom den kan kategoriseras som en demokrati, medans folket... Köp tillgång för att läsa mer

Antiken och Medeltiden | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.