Samhället och Industrialiseringen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 3
  • 1326
  • PDF

Samhället och Industrialiseringen | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om industrialiseringens fördelar, nackdelar och konsekvenser. Industrialiseringen beskrivs i kronologisk ordning och eleven beskriver de olika faser av industrialiseringen.

Notera att det saknas källor.

Utdrag

1800-talet är ett århundrade som av många kallas för det “långa 1800-talet”. Begreppet i sig finns till för att enklare kunna dela in och förstå historien. Det är lättare att få en klar och sammanhängande bild av historien via en epokindelning som i större utsträckning hör ihop. 1789 till 1914 är de årtalen där “det långa 1800-talet” eller industrialiseringen äger rum. Som bekant är det officiella slutdatumet på franska revolutionen år 1789 och år 1914 är startskottet för det första världskriget. Varför jag tar upp detta är att texten jag skriver till stor del kommer avgränsas mellan dessa två datum.

Industriella revolutionen eller industrialiseringen är ord som beskriver den tekniska samt samhällsmässiga utveckling som ägde rum mellan år 1789 och år 1914. Industrialiseringen smygstartar under franska revolutionen men får en skjuts efter revolutionens slut. Under 1700-talet genomgick jordbruket i framförallt Storbritannien en massiv förändring. Från att markerna var uppdelade i små åkrar runt byarna till att dessa åkerlappar slogs samman och bildade större områden som sköttes av varje bonde. Förändringen effektiviserade böndernas arbete markant och nu kunde en bonde försörja fler människor än tidigare. Tack vare framstegen ökade invånarna i landet men många före detta bönder var nu arbetslösa och flyttade in till städerna. I städerna arbetade dem inom industrisektorn och försåg industrin med billig arbetskraft. Urbaniseringen gjorde att arbetskraft aldrig var en bristvara och det var en av stommarna till att industrialiseringen kunde blomstra i just Storbritannien. Även den ökade handeln med omvärlden samt Storbritanniens... Köp tillgång för att läsa mer

Samhället och Industrialiseringen | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.