Samhällets syn på homosexualitet | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 18
 • 3497
 • PDF

Gymnasiearbetet: Samhällets syn på homosexualitet | Gymnasiearbete

Det här är ett gymnasiearbete som undersöker samhällets syn på homosexualitet nu och över tid. Syftet är att undersöka människors attityd till homosexualitet, samt om dessa har ändrats över tid i Sverige. För att göra detta har eleven genomfört en enkätundersökning och två intervjuer.

Elevens kommentar

Källförtäckningen bör vara bättre.

Innehåll

Homosexualitet 1
Abstract 2
Inledning 4
Varför är detta ett viktigt ämne? 4
Vad är syftet? 4
Ordförklaringar 4
Inledning 1.1 5
Bakgrund före år 1944 5
Bakgrund från 1944 - nutid 6
Statistik 9
Intervjuer 13
Inledning 13
Diskussion och slutsats 16
Källförteckning 18

Utdrag

Inledning
Homosexualitet i dagens Sverige är vanligt. Homosexuella lever idag med samma rättigheter som en heterosexuell människa. Men hur samhällets syn på homosexualitet är, är en helt annan sak. Jag ville få reda på hur det sett ut för homosexuella förut i förhållande till nu.
I mitt arbete har jag använt mig av olika sorters källor. Så som diverse människors personliga erfarenheter, böcker av äldre slag, av nytt slag och självklart, internet.

Varför är detta ett viktigt ämne?
Jag anser detta vara ett viktigt ämne att fördjupa sig i, att prata om och hämta fakta om då jag anser det vara ett aktuellt ämne som antagligen många har fördomar och åsikter om. Jag tycker att homosexuellas rättigheter och synen på homosexuella över tid i Sverige är ett intressant ämne och därför valde jag att arbeta med detta.

Vad är syftet?
Syftet med mitt arbete är att få svar på många frågor som jag själv, och säkert många andra ställer sig om homosexualitet. Varför ska man dela upp människor med olika sexuella läggningar i grupper och döpa de till olika namn? Varför ska en människa med en annan sexuell läggning än det som samhället anser vara ”normalt” ha andra rättigheter än en heterosexuell människa? Hur började allt? Kan man ändra människor med negativ inställning till HBTQ-personers åsikt på något vis?
Vad är slutsatsen?... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällets syn på homosexualitet | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kunde varit bättre. ..............
 • 2017-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text med bra källkritik

Material relaterade till Samhällets syn på homosexualitet | Gymnasiearbete.