Samhällsekonomi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • G
  • 3
  • 1139
  • PDF

Samhällsekonomi | Frågor och svar

Frågor kring samhällsekonomi, med korta och enkla svar. Fokus ligger bland annat på inflation, tillämpning av finanspolitik för att minska arbetslöshet, Riksbankens styrelse, efterfrågningskurva, konjunkturer och oligopol.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Målet för Sverige är att ha en inflation på 2 %. Varför är det så viktigt att hålla inflationen i schack?
2. Vilka möjligheter har finansministern att tillämpa finanspolitiken i kampen mot arbetslösheten? Vad är det som begränsar hans/hennes möjligheter?
3. På vilka sätt påverkar globaliseringen de olika ländernas ekonomier? Ta fram fördelar och nackdelar till globaliseringen och förklara dina ställningstaganden.
4. Vad är viktigast i den ekonomiska politiken? Fundera kring landets olika mål och se om du kan prioritera dem. Jämför sedan med någon annan och diskutera hur ni kom fram till er prioriteringslista.
5. Ge exempel på olika slags arbetslöshet och diskutera skillnaden mellan dessa.
6. Vad är det för fördel med att Riksbankens styrelse är helt självständig gentemot riksdagen och regeringen? Finns det någon principiell nackdel? Isåfall, vilken?
7. Hur påverkar Riksbankens ränta svenska folkets privatekonomi?
8. Vad menas med begrepp såsom oelastisk och elastisk efterfrågakurva? Ge exempel på varor som har dessa olika kurvor.
9. Utgå från begreppen finanspolitik, penningpolitik och arbetsmarknadspolitik och förklara skillnaden mellan dessa.
10. Kan man tänka sig planekonomi i ett demokratiskt land? Ge argument för och emot och ta själv ställning till tillhörande argument.
11. Vad menas med oligopol? Förklara problemet som kan uppstå i ett oligopol och varför det just är i oligopol detta problem kan uppstå.
12. Vad är skillnaden mellan substitutvara och komplement vara?
13. Varför kan inte en högkonjunktur vara beständig?
14. Hur kan Riksbanken göra för att få ur landet ur en lågkonjunktur?
15. I vilka ekonomier är reklam viktigt? Varför i dessa och inte i andra?

Utdrag

2. Vilka möjligheter har finansministern att tillämpa finanspolitiken i kampen mot arbetslösheten? Vad är det som begränsar hans/hennes möjligheter?
Han kan sänka skatt till arbetsgivare så det blir billigare att anställa folk. Nackdelen är att efterfrågan är för låg och då leder det till att företag inte vill anställa folk... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsekonomi | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-09-14
    Väldigt enkelt innehåll, svarade ytligt på frågorna, om man vill ha högre betyg är dessa svar nog lite för lite. man får själv fylla i men det är en bra utgångspunkt för att hitta ideér till egna svar!