Samhällsekonomi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 4
 • 1595
 • PDF

Samhällsekonomi | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som redogör för olika frågeställningar (Se vänligen "Innehåll") inom samhällsekonomi. Eleven diskuterar bl.a. BNP som index, hög- och lågkonjunkturer, samt Sveriges utveckling och ekonomiska tillväxt.

Notera att källhänvisning saknas.

Elevens kommentar

Glöm inte källor! Drog ner mitt betyg rejält.

Innehåll

- Beskriv, problematisera, resonera kring följande om BNP (innebörd, aktuell storlek och % och per/capita statistik, för- respektive nackdelar, alternativa mått som HDI/GDI/GDP). Ta även ställning till när man bör använda respektive mått.
- Vilka för- respektive nackdelar uppstår i hög-, respektive lågkonjunktur? Varför blir det återkommande svängningar i konjunkturen? Vad kan man göra för att motverka dessa konjunktursvängningar? Vilket ”recept” föredrar du?
- Hur och varför blev Sverige ett rikt land? Se dokumentet ”Sveriges ekonomiska utveckling” på Fronter samt översätt dessa 10 punkter till produktionsfaktorer. Vilka av de 4 produktionsfaktorerna, var enligt dig, betydelsefullast när Sverige industrialiserades? Vilka tror du blir viktigast i ett 30-årigt framtidsperspektiv?

Utdrag

Riksbankens mål är att försöka hålla inflationen på en jämn och uttalad nivå. Samhället kan förändra skatter och bidrag beroende på ifall man skapa eller minska efterfrågan. Samhället kan även genom lagar och regler påverka investeringar både för privatpersoner och företag. Ex. att bankerna inte får låna ut mer än 85 % av försäljningspriset på ett hus. Detta för att lugna ner priserna på bostadsmarknaden eftersom köparen måste betala... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsekonomi | Instuderingsfrågor

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Var till hjälp, som det redan står skrivet hade det behövts källor men annars var den bra.
 • 2015-02-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra skrivet! Det var verkligen till stor hjälp! Tack så mycket!
 • 2016-05-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  taaaaaaaack sååå mycket
 • 2016-02-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Så grym wowowowowommm