Samhällsekonomi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 3
 • 1805
 • PDF

Samhällsekonomi | Sammanfattning

En sammanfattning av samhällsekonomi utifrån olika begrepp, exempelvis tillgång och efterfrågan, konjunktur, skatt och offentlig sektor. Fokus ligger på hur samhällsekonomin fungerar i Sverige.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Vi påverkas nog mer av priser och vad andra vill ha än vad vi tror att vi gör. Ekonomernas förklaring till att priserna kan skifta så mycket är på grund av utbud och efterfråga. Utbud är hur många som vill sälja en viss vara och efterfrågan är hur många som vill köpa varan. En vara stiger i pris desto fler som vill ha den och sjunker i pris desto färre som vill ha den.
Man säger att det är marknaden som styr när utbud och efterfrågan får bestämma priser och löner men det ser inte riktigt ut så i den svenska verkligheten. Företagen får inte sänka lönerna hur som helst och en stor del av priset på varor och arbetskraft är skatt som politikerna har bestämt. Det finns olika sorters marknader som t.ex. bostadsmarknaden där man handlar med lägenheter och villor. En annan marknad är arbetsmarknaden där man handlar med arbetskraften. En marknad är en plats är man kan köpa och sälja saker men ordet används också om osynliga ”mötesplatser” för de som köper och säljer varor och tjänster.

Det skulle aldrig fungera att i ett samhälle låta efterfrågan och utbud styra helt. Ingen skulle t.ex. betala 400 kronor för att gå på bio, skulle man ha ett lågt pris som 10 kronor skulle många gå på bio men istället skulle biografen inte tjäna tillräckligt per besökare. Man måste kunna hitta ett jämnviktspris, dvs ett pris som är rimligt för både köpare och säljare, som är tillräckligt för att företaget ska tjäna pengar men samtidigt ha ett pris som marknaden är villiga att betala. Inflation innebär att priserna på de flesta varorna stiger och pengarna blir så mindre värda. Inflation kommer från det latinska ordet inflare som betyder ”blåsa upp” och mäts i procent. Men att bara se hur priserna utvecklas ger en skev bild, man måste se hur priserna utvecklas i förhållande till lönerna, det kallas köpkraft. Det finns inget direkt svar på frågan varför det blir inflation. Efterfrågan... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsekonomi | Sammanfattning

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-01
  tack för detta arbete det var till stort hjälp
 • 2015-01-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra sammanfattning om samhällsekonomi
 • 2015-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra uppsats men inga källor?
 • 2015-02-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra skrivet!Tack