Samhällsförändringar under 1800-talet | Industrialism och imperialism

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Historia 1a1
 • A
 • 3
 • 1290
 • PDF

Frågor och svar: Samhällsförändringar under 1800-talet | Industrialism och imperialism

Ett öppen boks-prov som handlar om samhällsförändringarna under 1800-talet i framförallt Europa. Här berättas om industrialismens och imperialismens påverkan på samhället.

Dessa frågor besvaras:

1. Gör en övergripande sammanfattning av 1800-talet. Fokusera särskilt på att lyfta fram det unika med 1800-talet i förhållande till tidigare århundranden.

2. Redogör utförligt och nyanserat för imperialismens drivkrafter.

3. Förklarar imperialismen västerlandets välstånd och tredje världens fattigdom? Redogör utförligt och nyanserat för hur du argumenterar.

Lärarens kommentar

http://i.imgur.com/ArmVeGG.png. Läraren gav ej en kommentar men detta känns ändå relevant att visa.

Elevens kommentar

Förbättring utav källkritiken.

Utdrag

Freden, vaccinet och potäterna – detta var något som den kända diktaren Esaias Tegnér ska ha sagt för att hänvisa till det svenska perspektivet på den befolkningsökning som skedde mellan 1750 och 1850 då den Europeiska befolkningen fördubblades från kanske 140 till 280 miljoner människor.

Det som sägs ska ha vänt Europa under 1800-talet är den intensiva och stora samhällsomvandling som skedde, revolutionerna i Frankrike och Amerika hade satt press på det gamla klassamhället och de moderna politiska ideologierna (främst liberalism) tillkommer under denna tidperiod.

Något som är viktigt att påpeka under detta århundrande är den teknik som tillkommer som går parallellt med det levnadssättet man hade. En jordbruksrevolution där odlingsreformer slås ihop till större enheter – en skiftesreform sker, då man börjar använda sig utav växelbruk och nyodling. Man lärde sig om djuravel och kött var något som nu var möjligt att få på menyn och nya grödor från kolonier som till exempel potatisen som kom under 1700-talet användes som senare... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsförändringar under 1800-talet | Industrialism och imperialism

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket intressanta tankar

Material relaterade till Samhällsförändringar under 1800-talet | Industrialism och imperialism.