Samhällsklasser | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Sociologi
  • C
  • 5
  • 2304
  • PDF

Samhällsklasser | Frågor och svar

En inlämning med frågor och svar om samhällsklasser.

Innehåll

• Vilka samhällsklasser anser du finns i vårt samhälle?
• Vad kännetecknar dessa klasser?
• Vilken betydelse får klass för en individ i vårt samhälle? Och vilken betydelse får
• klass i stort för samhället?
• Anser du att alla människor har samma möjlighet i livet? Motivera ditt svar.

Utdrag

• Vilka samhällsklasser anser du finns i vårt samhälle?

De samhällsklasser jag anser finns i dagens samhälle är underklass, arbetarklass, medelklass och överklass. Underklassen och arbetarklassen innefattar merparten av alla arbetare och syftar i marxistisk teori på lönearbetare som inte har något direkt inflytande över sitt arbete. Medelklassen är en socioekonomisk samhällsgrupp som utgör ett mellanskikt i samhället. Man skulle kunna säga att medelklassen har en mer gynnsam ställning än arbetarklassen men en mindre gynnsam ställning till överklassen. Överklassen är såklart samhällets mest gynnade klass och de anses som det rikaste folket och lever ett lyxigt liv. I ett klassamhälle är det alltså egendomsförhållandena som styr vilket inflytande man har som person och det brukar vara lätt att igenkänna vem som tillhör vad som jag kommer att fördjupa mig i längre ner i uppsatsen.

Jag tror att Sverige alltid varit ett klassamhälle och kommer förmodligen att fortsätta vara det oavsett omständigheterna. Samhällsklasser är något som funnits i alla typer av samhällen, över hela världen. Aspekterna av samhällsklasserna bygger på synvinklarna vi människor har och därför kan det vara svårt att avgöra vad just samhällsklasser är men enligt mina egna åsikter så kan man dela in .......

------

• Vilken betydelse får klass för en individ i vårt samhälle? Och vilken betydelse får klass i stort för samhället?

Enligt dokumentären På andra sidan älven så hade klasserna mycket betydelse i deras samhälle. Invånarna som bodde i Biskopsgården hade det nästan hemskt till skillnad mot de som bodde i Örgryte. Deras bostadsrätter var så gamla att den nästan rasade ihop och man kunde se på vissa av ungdomarna i filmen att de nästan mådde psykiskt dåligt eftersom det var så dåligt ställt i Biskopsgården. Ungdomarna i Örgryte som intervjuades av tv reportern längtade tills att få utbilda sig och hade stora planer inför framtiden medans det var helt tvärtom hos ungdomarna i Biskopsgården. De längtade inte till framtiden och visste redan i gymnasiet att deras drömmar att utbilda sig skulle krossas pga deras betyg och ekonomin hemma.

Jag såg stor skillnad på dessa ungdomar som levde i olika klasser och självklart får detta en betydelse för individen. När man lever i dessa samhällsklasser är det inte helt ovanligt att man blir ”stämplad”. Om man lever i underklassen eller arbetsklassen och har mycket svårt med pengar kan det leda till att man inte har råd att köpa nya kläder hela tiden vilket kan leda till mobbning. Jag tycker inte att det är okej men det är tyvärr så här en del av vårt samhälle ser ut idag. Sticker man ut och inte är som alla andra är risken stor att man förblir utanför eftersom man anses som ”onormal”.

Betydelsen som klass får för samhället kan vara positiv och negativ beroende på vilken klass man tillhör. I artikeln som kommer.... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsklasser | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.