Ekonomiska kretsloppet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap B
 • MVG
 • 10
 • 3576
 • PDF

Ekonomiska kretsloppet

En längre inlämningsuppgift som redogör för olika begrepp inom samhällsekonomin - bland annat det ekonomiska kretsloppet, kurvan för utbud och efterfrågan, konkurrens och ränta.

Utdrag

"Det finns två olika kretslopp, det ena är ”det lilla kretsloppet” och det andra är ”det stora kretsloppet”. I det lilla kretsloppet finns det bara hushåll och företag. Det lilla kretsloppet visar att de ekonomiska strömmarna bara går mellan företagen och hushållen. Hushållen erbjuder arbetskraft och för det så får de lön som de sedan kan köpa företagens produkter för. Företagen tillverkar varor och tjänster som man frågar efter. Företagen får då pengar för sin försäljning och ger då lön till sina anställda, och de ger också en liten del av vinsten till de hushåll som äger företaget. I det stora kretsloppet kan man säga att mellan företag och hushåll kommer så småningom pengar att försvinna för att hushållen och företagen sparar pengar, därför att man måste betala skatt och en del pengar betalas då till utlandet som import. Då alla dessa pengar försvinner från det lilla kretsloppet kallas det då för läckage. Det finns också pengar som kommer in till det lilla kretsloppet. Om man ska ta ett exempel så kommer lån som ett företag gör från bankerna."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomiska kretsloppet

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2012-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra och var till stor hjälp till mitt egna arbete. En stor inspiration var där du kommenterade artikeln: hur effektiv är stimulanspolitiken. Intressanta tankar som du kanske skulle kunna utvecklat ännu mer. Kanske lite källkritik och den skulle varit super :)
 • 2010-12-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Riktigt bra uppsats! Kommer använda mig av vissa delar i den och skriva om nu till våren när vi ska börja med samhällsekonomi i skolan, tackar!
 • 2016-05-25
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Gav mycket stor hjälp av inläsning till prov i samhällsekonomi i samhälls kursen 1b