Begrepp inom Samhällsekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Samhällskunskap
 • MVG
 • 6
 • 2166
 • PDF

Begrepp inom Samhällsekonomi

Genom att besvara ett antal frågor, undersöker eleven samhällsekonomi utifrån vanligt förekommande termer. Välskrivet och enkelt förklarat med analyser där eleven uttrycker reflektion över för- och nackdelar inom olika ekonomiska områden. Innehåller även en användbar ordlista där eleven beskriver ett antal olika ekonomiska uttryck.

Nyckelord: högkonjunktur, lågkonjunktur, konkurrens, produktionsmedlen, planekonomi, skatteberäkning, den svenska ekonomin, det svenska folkhemmet, privatiseringar, bruttonationalprodukt (BNP), arbetskraft och utbildning, import/export, riksbanken och inflation.

Lärarens kommentar

Hon tyckte att den var mycket bra.

Innehåll

1. Beskriv vad som kännetecknar en högkonjunktur och hur det blir en lågkonjunktur.
2. Berätta om konkurens. Varför är det bra/dåligt?
3. Välj en vara som du ska sälja. Resonera kring hur du gör för att få kunderna att köpa din vara. Hur bestämmer du priset?
4a. Vilka är produktionsmedlen?
4b. Vad är typiskt för en planekonomi?
4c. Hur räknas skatten ut för en enskild person?
4d. Den svenska ekonomin har inslag både från plan- och marknadsekonomi. Ge exempel.
5. Berätta om det svenska folkhemmet.
6. Vad innebär privatiseringar? Fördelar/Nackdelar med det?
7a. Vad är export, import, handelsbalans?
7b. Vad är bruttonationalprodukt (BNP)?
7c. Varför är det allt viktigare med välutbildad arbetskraft?
7d. Hur stor del av Sveriges export går till EU?
7e. Hur stor del av Sveriges import kommer från EU?
7f. Finns det områden där siffrorna för export och import skiljer sig kraftigt åt? Vilka slutsatser drar du?
8. Berätta om riksbanken och inflation.
9. Ekonomiordlista

Utdrag

"Ordet högkonjunktur betyder goda ekonomiska tider, typiskt för en högkonjunktur är att det går bra för företagen, företagen ger således ut mer lön och vi börjar handla mer, då behöver företagen betala mer skatt till den offentliga sektorn, då drar staten, kommunen och landstinget in mer pengar och kan därför satsa mer pengar på ex. sjukvård.

För kommunen är det väldigt bra vid högkonjunktur eftersom det är färre som går arbetslösa behöver kommunen inte betala lika mycket i bidrag till dem."... Köp tillgång för att läsa mer

Begrepp inom Samhällsekonomi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk