Samiska - ett minioritetsspråk | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 2
  • C
  • 2
  • 767
  • PDF

Samiska - ett minioritetsspråk | Sammanfattning

En sammanfattande redogörelse för det samiska språket och dess dialekter. Sammanfattningen tar upp det samiska språkets status som minoritetsspråk i Sverige, vilka grupper som talar språket samt hur språket lärs ut idag.

Utdrag

Samiska är ett språk som talas i de norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Det är unika med samiska språket är att det finns flera dialekter i samiska och det betyder inte att alla förstår den andras dialekt, utan dom är så pass olika att pratar du ena dialekten så förstår du inte den andra.

Samiskan är uppdelad det finns tre stycken som är dem större språken och det är: sydsamiska, östsamiska och centralsamiska. Sen inom dessa tre språk så finns det flera varieteter av dialekter. I Sverige så talas det sydsamiska, nordsamiska, lulesamiska och umesamiska. Alla dessa dialekter i samiskan är också så pass unika att de alla har sitt egna skriftspråk.

Det finns uppskattningsvis 70 000 samer i området i Sverige, Finland, Norge och även Kolahalvön i Ryssland. I Sverige så talas nordsamiska av ca 6000 personer, både sydsamiska och lulesamiska talas av ca 500 talare vardera. Det är så att alla samer pratar inte samiska, i Sverige så finns... Köp tillgång för att läsa mer

Samiska - ett minioritetsspråk | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.