Samkönade äktenskap: Homosexualitet i de abrahamitiska religionerna och dess etik | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 7
 • 2045
 • PDF

Samkönade äktenskap: Homosexualitet i de abrahamitiska religionerna och dess etik | Analys

En analys med fokus på samkönade äktenskap, som avser att utreda de abrahamitiska religionernas syn på homosexualitet, samt etiken kring homosexualitet. Eleven redogör inledningsvis för religionernas syn på homosexualitet, och diskuterar sedan homosexualitet utifrån sinnelagsetiken, konsekvensetiken och pliktetiken.

Innehåll

- Samkönade äktenskap
- Sinnelagsetik
- Konsekvensetik
- Pliktetik
- Egna tankar
- Källförteckning

Utdrag

När det gäller homosexualitet och samkönade äktenskap och hur den förhåller sig till teorin sinneslagsetiken så stämmer det bra in på den etiska frågan om homosexualitet då avsikten med handlingen blir god, att två människor som känner kärlek för varandra och vill vara med varandra får lov att vara det. Handlingen leder till något gott då personerna kan vara med varandra utan att bli förtryckta eller känna något... Köp tillgång för att läsa mer

Samkönade äktenskap: Homosexualitet i de abrahamitiska religionerna och dess etik | Analys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ---------------------------------------------------------
 • 2015-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .........................