Anorexia Nervosa | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
  • Psykologi 2a
  • C
  • 2
  • 618
  • PDF

Anorexia Nervosa | Sammanfattning

En enklare sammanfattning om sjukdomen Anorexia Nervosa. Här beskrivs hur sjukdomen fungerar, hur den behandlas och vilka mekanismer som kan ligga bakom sjukdomen.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Anorexia nervosa är en allvarlig form av ätstörning, som yttrar sig främst i kraftig undervikt, självsvält och ofta även överdriven träning. Ordet Anorexia kommer från grekiskan och betyder ”brist på aptit”.

Den personen som drabbas av anorexia erkänner i första hand inte för sig själv att hon/han lider av en sjukdom. Även om spegelbilden visar ett knappt levande skelett, så ser anorektikern en överviktig person. Man är ofta väldigt fixerad över sin kropp och även över mat, man får en förvrängd och falsk självbild av sig själv. Symptom för sjukdomen fysiskt är bl.a. avmagring, frusenhet, trötthet, sömnsvårigheter och magsmärtor. Psykiskt är symptomen ofta viktfobi, störd kroppsuppfattning, tvångsmässighet och koncentrationssvårighet.
Anorexia drabbar flest... Köp tillgång för att läsa mer

Anorexia Nervosa | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.