Sammanfattning | Demokrati och diktatur | Regering och riksdag

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 649
  • PDF

Sammanfattning | Demokrati och diktatur | Regering och riksdag

En kortfattad sammanfattning i punktform, som handlar om demokrati och diktatur samt hur regering, riksdag, kommuner och landsting fungerar i Sverige.

Observera att källor saknas.

Innehåll

Demokrati
Direkt demokrati
Indirekt demokrat
Kännetecken
Diktatur
Kännetecken Demokrati
Mänskliga rättigheter
Brott mot mänskliga rättigheter
Grundlagar
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Riksdag(gul-valsedel)
Regering
Annat
Län & Landsting(blå)
Kommun

Utdrag

Kännetecken Demokrati:
• Val – Valhemlighet – fritt och oberoende val – alla har lika många röster
• Alla har makten att påverka
• Tankefrihet, Yttrandefrihet
• Jämställdhet
• Alla har rätt att bilda ett parti
• Respekt
• Inget förtryck
• Ingen Korruption
• Rättvisa domstolar – rätt till försvar – tidsbestämda straff
• Minst 2 platser

Mänskliga rättigheter:
• Liv, frihet, vila och fritid
• Personlig säkerhet
• Ingen får godtyckligt anhållas, gripas m.m.
• Alla har rätt att äga
• Samvetsfrihet, Religionsfrihet, Åsiktsfrihet
• Alla har rätt att delta
• Alla har rätt till en grundlig utbildning
• En bra levnadsstandard
• Alla har rätt till arbete
• Ingen diskriminering
• Leder försvarsmakten, styr statsförvaltningen, utrikespolitiken, utfärdar tillämpningsföreskrifter... Köp tillgång för att läsa mer

Sammanfattning | Demokrati och diktatur | Regering och riksdag

[0]
Inga användarrecensioner än.