Sammanfattning av evolutionen | Spira Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 4
  • 624
  • PDF

Sammanfattning av evolutionen | Spira Biologi 1

Det här är en sammanfattning som handlar om evolutionen, och tar utgångspunkt i kapitel 10 i läroboken Spira Biologi 1 (Liber). Sammanfattningen innehåller ett par figurer som förklarar kapitlets huvudpoänger.

Innehåll

- Sammanfattning
- Figurer

Utdrag

1. Livet uppstod för ca 3,7 miljarder år sedan.
2. Naturliga urvalet: den driver evolutionen, innebär att den enskilda individen som är bäst anpassad i den miljö den lever i vid just det tillfället, har störst chans att överleva och få fortplantningsduglig avkomma.
3. Faktum: mångfalden bland levande organismer är ett resultat av evolutionsprocessen.
4 Tecken på evolution:
- Det finns fossil (bevarade rester) båda från utdöda och levande organismer.
- Arter liknar varandra i kroppsbyggnad, fosterutveckling, och på biokemisk nivå.
- Utbredning av olika djur- och växtarter på jorden kan förklaras av livets och jordens tidigare historia.
- Organismerna har förmåga att anpassa sig till olika miljöer.
5. Fossil: bevarade rester eller avtryck från tidigare livsformer.
6. Olika former av fossil:
- Bevarade organismer i bärnsten
- Bevarade organismer i is
- Fossilspår som dinosaurspår
7. Ledfossil: fossil som kan användas för att... Köp tillgång för att läsa mer

Sammanfattning av evolutionen | Spira Biologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.