Sammanfattning | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 5
  • 767
  • PDF

Rapport: Sammanfattning | Exempel | Gymnasiearbete

SAMMANFATTNING: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

Alla exempel på sammanfattning som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på sammanfattning för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar en sammanfattning, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: SAMMANFATTNING - ”De okontaktade”

Exempel på sammanfattning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Sammanfattningen kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: SAMMANFATTNING - ”Finansiella instrument”

Exempel på sammanfattning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.

Sammanfattningen kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: SAMMANFATTNING - ”Svensk språklag”

Exempel på sammanfattning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Sammanfattningen kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: SAMMANFATTNING - ”En hjälpande hand”

Exempel på sammanfattning för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Sammanfattningen kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

De okontaktade - Exempel på sammanfattning | Rapport
Finansiella instrument | Sammanfattning | Exempel | Gymnasiearbete
Svensk språklag | Sammanfattning | Exempel | Gymnasiearbete
En hjälpande hand | Sammanfattning | Exempel | Gymnasiearbete

Utdrag

De okontaktade:
Sammanfattning

Sammanfattning
Stammar och folkgrupper som lever utanför vårt samhälle är alltmer hotade av den ”nya världen”, med bosättare och stora företag som vill åt den jord som de lever på. Med bristande information och kunskap kring dessa stammar och folkgrupper är det svårt att få en rättvis bild över hur många som försvinner och vilken hotbild dessa människor verkligen står inför.
Syftet med detta gymnasiearbete är därför både att få en större förståelse för hur okontaktade stammar lever självförsörjande i naturen, och att undersöka hur vårt tekniskt utvecklade samhälle påverkar dem. En generell bild ges av de ”okontaktade” (stammar som lever på olika ställen i världen utanför samhället och utan någon större kontakt med civilisationen) och sedan läggs särskilt fokus på det etiopiska Surifolket. Detta görs i första hand med hjälp av information som hittats på Internet, samt dokumentärer, tryckt... Köp tillgång för att läsa mer

Sammanfattning | Exempel | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.