Forntiden och Antiken | Sammanfattning

Se fler bedömningar 4 4 4 4 4 4 (1 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Handels- och administrationsprogrammet (före 2011) Årskurs 3

Ämne

Historia

Betyg

G

Antal sidor

2

Antal ord

685

Filformat

PDF

Forntiden och Antiken | Sammanfattning

En mycket kort sammanfattning av epokerna Forntiden (stenåldern och bronsåldern) samt Antiken. Som källa har eleven använt sig av "Epok, Historia A".

Lärarens kommentar
Bra innehåll, kunde jämfört de olika epokerna mer.

Elevens kommentar
Dra paralleller mellan epokerna.

Innehåll
- Stenåldern
- Bronsåldern
- Antiken

Utdrag
"STENÅLDERN:
Började för ca 2 miljoner år sedan med människoraserna homo habilis och homo erectus som vad samlare och jägare. De levde i små grupper som nomader. När man började tillverka redskap och vapen så ökade befolkningen eftersom det var lättare att få tag i föda. Detta gjorde att konkurrensen hårdnade och man var tvungen att flytta till mindre gynnsamma områden. Människoraserna utvecklades för att anpassas efter de nya förhållandena. Många blev bofasta eftersom man inte behövde söka nya jaktmarker."... [läs mer nu]