Medeltiden och Renässansen | Historia | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Handels- och administrationsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia
 • G
 • 2
 • 304
 • PDF

Medeltiden och Renässansen | Historia | Sammanfattning

En mycket kort sammanfattning av de två tidsepokerna "medeltiden" och "renässansen". Ger en snabb och överskådlig bild av de viktigaste händelserna/uppfinningarna.

Lärarens kommentar

Fick med det viktigaste.

Elevens kommentar

Kunde skrivit längre, förklarat mer.

Innehåll

- Medeltiden 500 – 1500
- Renässansen – pånyttfödelsen
- Källor

Utdrag

"Medeltiden 500 – 1500

När man tänker på medeltiden så tänker många ofta en mörk, våldsam tid men historien är mer nyanserad än så. Många Europeiska städer bildades och fick sina namn under denna tid. Utvecklingen, idéer och ideal skiljde sig åt beroende på var i Europa man befann sig men kyrkans makt, kristendomen och det antika arvet var det man hade gemensamt. Kyrkans makt gjorde att vetenskapen inte kunde utvecklas.

Under medeltiden första del bytte stora folkgrupper (bl. a vikingar) boplats och åkte runt på krigs-/plundringståg i Europa – folkvandringstiden. Befolkningen minskade och samhällsutvecklingen gick tillbaka och blev mer primitiv igen. Handeln blomstrade i det utbredda arabiska riket."... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden och Renässansen | Historia | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra hjälpmedel och lätta t-tröja texten