Sammanfattning: Retorik och retoriska modeller

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Handels- och administrationsprogrammet (HA) Årskurs 3
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 439
  • PDF

Sammanfattning: Retorik och retoriska modeller

En kort sammanfattning i punktform som handlar om retorik och retoriska modeller. Begreppen ethos, pathos och logos förklaras, liksom Partesmodellen, talets delar och olika typer av tal.

Utdrag

Vi övertygar med vårt…
1. Ethos – Vår personlighet och karaktär, den bild av oss som publiken får
Eftersom det är med vår personlighet vi kan väcka åhörarnas sympati.
Vilka delar består vår personlighet av?
Intressen, kön, utbildning

Pathos – Vårt engagemang och får inlevelse
Eftersom det är med vårt engagemang vi kan väcka känslor hos åhörarna.
Vilka känslor kan vi väcka?


Logos – Fakta och vår förmåga att resonera logiskt
Eftersom det är med fakta och bra argument vi kan få åhörarna att lära sig något eller inse något den inte visste tidigare.
Vad innebär det att resonera logiskt.

Tre typer av tal…
1. Lovtal/hyllningstalet
Hyllningstal är ett typ av tal där man hyllar en sak, en plats, ett parti, en person osv.
..... Köp tillgång för att läsa mer

Sammanfattning: Retorik och retoriska modeller

[0]
Inga användarrecensioner än.