Sammanfattning | Träningslära

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Sammanfattning | Träningslära

En enklare sammanfattning (i punktform) kring olika begrepp inom träningslära - se fullständiga underrubriker under "Innehåll". Fokus ligger bland annat på fördelarna med träning, hur cellen bildar energi samt principerna om progression och specifitet.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Vad händer i kroppen när man inte tränar? 
- Vad händer i kroppen om man tränar (regelbundet)? 
- Olika former av träning och dess påverkan (styrketräning + uthållighet och kondition)
- Sätt som cellen bildar energi på (Aerobträning + Anaerobträning)
- ATP: Vår energimolekyl
- Principen om Progression (förändring)
- Principen om Specifitet  (man blir bra på det man tränar på)

Utdrag

"Aerobenergiutvinning​ = Cellandning    När cellen bildar ​ ATP​  via​   ​ mitokondrierna ​   ​ kallas processen ​Aerobenergiutvinning​  och  processen ​kräver syre, syre måste vara tillgängligt hela tiden. 

Man blir flåsig när man tränar för att få in syre. Händer automatisk att man börjar flåsa för att  cellerna ska få tillgång till syre.     Anaerobenergiutvinning = ​energi utvinning när ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Sammanfattning | Träningslära

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-05-20
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    mycket bra uppsats, och mycket information!