Samtal och kommunikation | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Kommunikation
  • C
  • 7
  • 1820
  • PDF

Samtal och kommunikation | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om kommunikation och om konsten att samtala. I uppgiften får vi läsa om hur olika aspekter såsom syfte med samtalet, miljö, självbild, gemensamma referenser, rak kommunikation med mera påverkar ett samtal. Flera relevanta begrepp förklaras också, till exempel spegeljaget, olika typer av konflikter, olika typer av relationer samt Newcombs och Galtungs kommunikations- och konfliktteorier.

Studienets kommentar

Observera att källor saknas.

Innehåll

Konsten att samtala

- Miljö
- Öppen/stängd dörr
- Självbilden
- Kommunicera Rakt
- Spegeljaget
- Symmetriska och Komplementära relationer
- Parallella relationer
- Kommunikation i konflikt
- Olika typer av konflikter

Utdrag

Relationer kan också pendla mellan dem två formerna och bli parallella relationer. T.ex. en relation mellan vänner kan växla när ena får rollen som hjälpare eller problemlösare och den andra behöver ventilera något som hänt.
Amra berättar något för Saira. Amra förväntar sig då ett svar eller en reaktion från Saira.
Amra berättar saknaden för sin döda fisk för Saira. Det finns två sätt Saira kan reagera på det som sagts. Responsen är hos en vän i... Köp tillgång för att läsa mer

Samtal och kommunikation | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.