Samtalsmetodik inom vård och skola | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Kommunikation
 • A
 • 3
 • 1622
 • PDF

Samtalsmetodik inom vård och skola | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i två delar om samtalsmetodik inom vård och skola. I första uppgiften ligger fokus på "det goda samtalet" mellan sjuksköterska och patient, vikten av att lyssna samt hur man tar sig an känsliga ämnen. I den andra uppgiften behandlas ett fall i skolan, där läraren upplever att där är motsättningar mellan tjejer och killar. Eleven beskriver både kortsiktiga och långsiktiga lösningar på problemet.

Lärarens kommentar

Utförliga och nyanserade svar.

Innehåll

1) I studieguiden samt läroboken beskrivs samtalsmetodik. Inom vården är det goda samtalet viktigt och som en viktig del av detta det goda lyssnandet.

- För betyget E ska du kunna beskriva det ”goda samtalet” och delge dina tankegångar runt vad detta innebär och vad man kan tänka på om man planerar att hålla ett sådant samtal (max 400 ord).

- För betyget C ska du mer ingående kunna reflektera enligt ovanstående och använda begrepp på ett säkert sätt (max 800 ord).

- För betyget A ska du kunna reflektera runt ett möte med en patient och levande samt realistiskt beskriva samtalet där de relevanta begrepp som nämns i studiematerialet ska användas. Du ska ingående kunna reflektera runt ditt förhållningssätt i rollen som läkare (eller i en annan lämplig yrkesroll) inom ramen för ett ”känsligt samtal” som beskrivs i studiematerialet. Orsaken till mötet och samtalet är öppet.

2) I läroboken finns ett fall som denna fråga bygger på. Fallet lyder:

Anna har nu varit lärare i snart tre månader. Klassen har haft ett flera veckor långt grupparbete om svenska författare. Eleverna fick sköta gruppindelningen själva som vanligt. Klassen valde då att arbeta i sina gamla invanda grupper. Det är nog bäst så, resonerade Anna, då känner sig alla trygga. Anna tycker att grupparbete är en bra arbetsform. Vad hon inte vet är att det sedan länge har funnits tydliga motsättningar mellan pojkar och flickor i klassen. Särskilt en grupp flickor känner sig ofta kränkta av en grupp pojkar med ledaren Rikard i spetsen. Nu är det dags att redovisa grupparbetet. Samtliga grupper ska berätta om sina resultat inför hela klassen, som vanligt. Gruppen flickor som nämnts ovan ska börja. ”Kan Therese grupp börja” ber Anna. Det blir knäpptyst i klassrummet. Britta börjar gråta. ”Vi vill inte redovisa” säger Therese. ”Varför det?” undrar Anna. Inget svar. Anna uppfattar stämningen i klassrummet som spänd och tryckt, vilket inte precis bidrar till att öka flickornas vilja att redovisa uppgiften. Flickorna vägrar helt enkelt att redovisa och ordet går vidare till nästa grupp.

- Analysera situation och resonera runt hur man kan komma till rätta med problemen – både på kort och på lång sikt.

- För ett högre betyg krävs här mer ingående resonemang men säkra kopplingar till teorin.

Utdrag

Inom vården gör ”det goda samtalet” skillnaden mellan att patienten känner sig överflödig, otrygg och i vägen eller sedd, bekräftad och i goda händer. Vid varje kontakt med en patient gör en sjuksköterska ett val – att möta patienten eller att inte göra det. Med detta menar jag huruvida hon bjuder in till det faktiskt goda samtalet eller om hon endast följer rutinerna. Sjuksköterskan måste ta sig tid att verkligen lyssna på sin patient och se denne som en individ. Förvisso har sjuksköterskor tung arbetsbörda och därför... Köp tillgång för att läsa mer

Samtalsmetodik inom vård och skola | Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  detta var verkligen något man kunde ha nytta av.
 • 2017-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och användbart innehåll!
 • 2019-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grym!
 • 2016-04-11
  ...................................