Sandasjön | Undersökning av försurning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Matematik 1c
  • A
  • 3
  • 590
  • PDF

Sandasjön | Undersökning av försurning

En undersökning i Matematik 1c med fokus på dess pratiska tillämpning. Med utgångspunkt i en mätning av pH-värdet i Sandasjön i Nacka, försöker eleven beräkna olika aspekter av sjöns miljöutveckling. Följande frågeställningar besvaras:

- Vilket år kommer vattnet i sjön att överstiga/understiga gränsvärdet för dricksvatten?
- När kommer det vara för surt för att fiskar ska kunna leva där?

Innehåll

Sandasjön

- Inledning
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Vi började denna laboration med mätningen vi gjorde i fält, vi mätte sandakällans nuvarande pH­värde (6.325) med hjälp av två pH­meter, när vi fick fram nuvarande pH­värdet ville vi få fram den procentuella förändringen och den årliga procentuella förändringen och det gjorde med hjälp av en mätning av Sandaskällans pH­värde(6.0) från 2008 och uppgifter som vi fick, vi kom fram till att sjöns pH­värde hade ökat med 5.4% och de ökar med p 0.88% per år.
När jag visste hur mycket den årliga procentuella förändringen var, behövde jag bara göra en ekvation för att svara på huvud frågeställningen och med hjälp av bägge Grapher och min texas 82 så kom jag fram till svaret... Köp tillgång för att läsa mer

Sandasjön | Undersökning av försurning

[0]
Inga användarrecensioner än.