SAS - ett krisbolag? | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • G
 • 17
 • 4266
 • PDF

Gymnasiearbetet: SAS - ett krisbolag? | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om SAS (Scandinavian Airlines). Syftet med rapporten är att få djupare kunskap om SAS koncernen, samt undersöka vad som var den stora orsaken till SAS stora kris 2013. Vidare så undersöker eleven även hur Sverige påverkas av en eventuell konkurs för SAS, samt om det finns någon framtid för bolaget.

Följande frågeställningar besvaras:
1. Varför hamnade SAS i ekonomisk kris år 2013?
2. Vem skulle bli påverkad om SAS skulle gå i konkurs?
3. Samt framtida förutsättningar för SAS överlevnad.

Innehåll

SCANDINAVIAN AIRLINES (SAS) - ETT KRISBOLAG?

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.3 Metod
1.4 Nyckelbegrepp
1.5 Koppling till examensmål
2. Syfte och frågeställning
3. Litteraturstudier
3.1 Historia
3.2 Jetflyg, guldålder och kris
3.3 Jan Carlzon
4. Svar på frågeställning
4.1 Varför hamnade SAS i ekonomisk kris år 2013?
4.2 Vem skulle bli påverkad om SAS skulle gå i konkurs?
4.3 Framtida förutsättningar för SAS överlevnad
5. Diskussion och analys
6. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning:

De första kommersiella flygningarna med passagerare genomfördes 1916. Utvecklingen av det kommersiella flygnätet skulle dock ske väldigt långsamt efter att det första bolaget grundats. Att resa med flygplan i början av 1920-talet var mycket dyrt och riskabelt och ytterst lite efterfrågan fanns. Detta skulle dock vända efter andra världskriget, då flygtrafiken fick ett uppsving. Och SAS bildades kort därefter, och blir en succé - en skandinavisk stolthet.

I november 2012 offentliggjordes att Scandinavian Airlines lider av ekonomiska bekymmer. För många kom detta som en fullständig överraskning, och svenskt näringsliv blev ordentligt omskakat.
Vanligtvis brukar ekonomiska situationer för bolag inte vara så uppmärksammade av media, inte heller ha direkt påverkan på civil personen. Dock, i detta fall påverkar detta oss, eftersom att SAS är en stor del av Sveriges infrastruktur. För allmänheten var detta en stor händelse, som privat person blir jag direkt berörd, flygpriserna stiger och avgångarna avbryts eventuellt vid en konkurs.

Personligen är jag intresserad av SAS koncernen, hur det arbetar. Varför de återkommande gånger legat i kris. Jag ser framemot att titta närmare på deras historia, organisation och nuläget i bolaget.

1.1 Bakgrund:
Drygt 230 000 flygplan lyfter från Arlanda Airport per år. Drygt 95 000 av dem är trafikerade av Scandinavian Airlines alternativt bokade genom bolaget SAS. Under 2012 transporterades över 28 miljoner passagerare och cirka 1 100 flygningar per dygn genomfördes runt om i världen med hjälp av SAS.

Idag täcker SAS inrikes flygningar 42 % av avgångarna inom Sverige. Vilket påverkar affärslivet och de privata resenärerna.

1.3 Metod:
Den metod jag använt mig av när jag skrivit denna rapport är den så kallade skrivbordsunderökningen. Jag har använt mig av böcker och tidningsartiklar, samt så har jag sökt på internet efter SAS historia huruvida deras framtid kan tänkas se ut. Jag har använt mig av både primärkällor och sekundärkällor. Wikipedia.se har varit till stor hjälp, eftersom att när jag läst om bolagets historia och framtid finns det en neutral fakta. Bokslutet under 2014 har varit primär och viktig källa för arbetet. Tidningsartikar och SAS egen hemsida anser jag vara sekundär med olika tolkningar och vinklingar... Köp tillgång för att läsa mer

SAS - ett krisbolag? | Gymnasiearbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Riktigt kass, varken språket eller informationen är bra.