Satanism | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 2
  • B
  • 4
  • 1415
  • PDF

Satanism | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om satanism där eleven bland annat förklarar vad de har för syn på livet och gudomligheten. Eleven svarar också på frågan om satanismen använder sig av destruktiva metoder.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Synen på människan och levnadssätt
Synen på gott och ont
Synen på gudomlighet
Satanismens härkomst
Använder sig satanismen av destruktiva metoder?
Jämställdhet

Utdrag

Satanismen är inte en religion eller en rörelse med en gemensam lära. Den består av många olika grupper, med olika lärosystem. Det enda gemensamma de verkar ha är motsättningen till kristendomen, som märks eftersom de benämnt sin lära efter namnet på ondskans främste representant i Nya Testamentet som är Satan. Det finns ett gigantiskt antal grupper som kallar sig satanister, men det finns tre stora huvudgrupper av anhängare. Den första gruppen, som vi tänkt fokusera mest på i den här presentationen är traditionella satanister, som är anhängare till Anton La Vey som grundade Church of Satan 1966.

De två andra huvudgrupperna är Order of Nine Angles samt The Satanic Temple. LaVey-satanismen, som man skulle kunna säga la grunden för den moderna satanismen, hyllar materiell och individuell framgång, egoism och darwinistisk konkurrens - den starke vinner, den svage förlorar. De flesta stora religioner sätter kärlek, medkänsla, och solidaritet i centrum, men satanismen hyllar kärlekens motsats – Själviskheten. Det är en individualistisk tro, och värdesätter det egna jaget högst.

Synen på människan och levnadssätt: ​Satanister tycker att man själv ska ta tag i sitt liv och göra något vettigt av det, utan att ta hänsyn till vad som anses passande av samhället. Satanisten vill njuta själv och lämna andra ifred, om de inte stör eller hindrar honom. Satanismen säger sig inte kunna allt och inte att ha svar på varje existentiell fråga utan det är den troende själv som får bilda sina egna uppfattningar... Köp tillgång för att läsa mer

Satanism | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.