Saudiarabien och klimatförhandlingarna | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Företagsekonomi 2
  • C
  • 5
  • 1081
  • PDF

Saudiarabien och klimatförhandlingarna | Fördjupningsuppgift

Det här är en kort fördjupningsuppgift, som handlar om landet Saudiarabien och landets relation till internationella överenskommelser kring klimat- och miljöarbete. Här går eleven igenom Saudiarabiens förutsättningar samt vilka internationella samarbeten de deltar i.

Innehåll

- Basfakta
- Energi, naturresurs och miljö
- Industrin
- Export & Import
- Kyotoprotokollet
- Sammanfattning & diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Energi, naturresurs och miljö

Saudiarabien är världens största oljeexportör och har en femtedel av världens kända oljetillgångar. Oljan är alltså i princip majoriteten av energikällor de använder sig av. Saudi ARAMCO är det företag som har monopol på oljeutvinningen i landet. (https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien/Naturtillgangar-Energi). 2015-11-12 Saudiarabien är även beräknade att ha 4% av världens kända naturgasreserver. Men på grund av den stora olje- och gasindustrin så står landet även för en stor mängd utsläpp av koldioxid. År 2011 så hade landet släppt ut så mycket som 520 278 000 ton koldioxid och det var då 18,74 ton per invånare (http://www.globalis.se/Laender/Saudiarabien/(show)/indicators). 2015-11-14) Saudi ARAMCO som är världens största oljebolag är statligt ägt men kontrolleras av familjen Saudi. År 2010 stod ARAMCO för cirka 15 % av oljeproduktion i världen.
Då klimatet är väldigt varmt i Saudiarabien så har de börjat utveckla och...
---
Kyotoprotokollet

Tidigare skrev Saudiarabien på Kyotoprotokollet, men då landet är ett U-land så behövde dem inte göra några nedskärningar tills dess att de är tillräckligt oberoende av sin olja. Landet var istället tillåtet att öka sin oljeproduktion för att tjäna pengar till oberoendet. Nu inför COP21 så har man ännu inte fått någon information om klimatlöften från Saudiarabien (http://www.globalis.se/Avtal/Kyotoprotokollet. 2015-11-16)
Samt så finns ingen information om... Köp tillgång för att läsa mer

Saudiarabien och klimatförhandlingarna | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.