Saudiarabien: Samhälle och statsskick | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 8
 • 1973
 • PDF

Saudiarabien: Samhälle och statsskick | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Saudiarabien, med fokus på landets samhälle och statsskick. Eleven utreder hur det saudiska samhället fungerar och redogör för landets historia, religiöst inflytande, samt politiska system och yttrandefrihet.

Innehåll

Saudiarabien

1. Inledning
2. Syfte och frågeställning
3. Material och källkritik
4. Ämnesbehandling
4.1 Saudiarabiens historia
4.2 Saudiarabien idag
4.3 Val, majoritetsprincipen, valhemlighet, rösträtt samt fri partibildning
4.4 Fri opinionsbildning (yttrande- och pressfrihet)
4.5 Rättssäkerhet, friheter och islamisk rätt (sharia)
4.6 Utbildning
5. Avslutande diskussion
6. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Nationalencyklopedins definition av korsfästelse lyder ”antikt dödsstraff som troligen uppfanns av perserna.” Få vet nog att korsfästelse än i dag praktiseras i Saudiarabien, likt stening, stympning, offentlig halshuggning och arkebusering.1 Dessa i västerländska ögon föråldrade metoder till trots, är inte det stora ökenlandet något underutvecklat land. Saudiarabien är ett av världens rikaste länder tack vare oljan, och dessutom en nära vän till USA.2
Kungafamiljen tillhör klanen al-Saud, som har anor från 1400-talets Arabien, och har haft makten i det moderna kungariket Saudiarabien sedan det grundades 1932.2 Myndigheterna har på senare år intensifierat förföljelsen av politiska dissidenter och demonstrationer har förbjudits. Regimkritiker arresteras godtyckligt och rättegångar hålls hemliga.3
År 2009 tillkännagav Saudiarabien att det ska bli tillåtet för kvinnor att cykla inom begränsade områden.4

2. Syfte och frågeställning
Jag vill med denna uppsats sätta mig in i hur det saudiska samhället fungerar och de historiska och religiösa anledningarna till varför det är så, ur ett demokrati-kontra-diktaturperspektiv. Saudiarabien skiljer sig från totalitära stater som Kina och Kuba då det är en kungafamilj som har makten och inte ett parti eller despot med en viss ideologi, även om man kan hävda att den salafistiska grenen inom islam är lika mycket en politisk ideologi som en religiös doktrin.
Förutom att fördjupa mig i det saudiska samhällssystemet i stort vill jag även ta reda på och reflektera över hur den vanlige medborgarens tillvaro ser ut, hur den har förändrats historiskt och hur den kan förbättras ur olika perspektiv. Med det avser jag bland annat att undersöka hur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna efterföljs.

3. Material och källkritik
Det är relativt lätt att hitta information om Saudiarabien. På Landguiden och i Nationalencyklopedin står fakta om landets historia och styrelseskick, som stämmer överrens med och kan kompletteras av andra sidor, till exempel nyhetssidor och (främst engelska) Wikipedia. Jag har dock valt att inte referera... Köp tillgång för att läsa mer

Saudiarabien: Samhälle och statsskick | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-15
  tack för en bra information och bra fakta
 • 2016-05-25
  Väldigt bra inspirationskälla