Say No to Drugs | Argumentative Essay

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Engelska 7
  • B
  • 1
  • 550
  • PDF

Argumenterande text: Say No to Drugs | Argumentative Essay

En argumenterande text på engelska (argumentative essay) som handlar om droganvändning, framförallt bland unga. Texten uppmanar alla att säga nej till droger (say no to drugs) eftersom ett litet och till synes oskyldigt användande riskerar att växa och bli en inkörsport till tyngre droger.

Utdrag

In July 2002 the British government downgraded the drug cannabis to a ‘'non-arrest able'' drug. With the explanation that it is not an addictive drug. But why make it a gateway drug to other more dangerous addictive drugs? My opinion is that once you enter the world of drugs you can't get out. I've witnessed with my own god given eyes a lot of ‘'friends'' who has started with a non-addictive drug and ended up in the streets selling drugs on a daily basis, whom made them start... Köp tillgång för att läsa mer

Say No to Drugs | Argumentative Essay

[0]
Inga användarrecensioner än.